Stora kostnader på grund av spelproblem – 9 miljarder kronor

Datum:

En ny hälsoekonomisk studie utförd av Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi på uppdrag av Folkhälsomyndigheten har visat att spelproblem i Sverige kostade samhället 9 miljarder kronor år 2021. Detta motsvarar ungefär 900 kronor per invånare i landet.

Samhällskostnaderna för spelproblem överstiger statens intäkter

Studien visar att samhällskostnaderna till följd av spelproblem överstiger statens intäkter från spel om pengar. Kostnaderna hamnar huvudsakligen på kommuner, regioner och arbetsgivare, då de ansvarar för stöd och behandling samt drabbas av sjuknärvaro och arbetsfrånvaro. Kostnaden per person med allvarliga spelproblem beräknas vara 227 475 kr.

Vissa kostnader svåra att uppskatta

Dock är det svårt att exakt uppskatta alla kostnader för samhället, såsom psykiatrisk akutmottagning, hemlöshet och indirekta kostnader för anhöriga. Dessa kostnader har inte inkluderats i studien.

Enligt Ulla Romild, en utredare på Folkhälsomyndigheten, är minskningen av samhällskostnaderna för spelproblem från 2018 till 2021 till stor del relaterad till en minskning av kostnaderna för arbetslöshet, som beräknades ha gått från 6,6 miljarder till 0,3 miljarder. Men om man undantar arbetslöshetsrelaterade kostnader, har kostnaderna för spelproblem ökat från 6,2 till 8,7 miljarder.

Spelproblem – ett folkhälsoproblem med stora samhällskostnader

År 2021 kostade spelproblem samhället cirka 9 miljarder kronor, enligt den nya hälsoekonomiska studien. Spelproblem är ett allvarligt folkhälsoproblem som drabbar både enskilda individer och samhället. Kostnaderna kan vara direkta, indirekta och immateriella.

”Det är allvarligt oroande att se hur stora samhällskostnader spelproblem orsakar. Vi måste ta ansvar för att hjälpa de drabbade och förebygga spelproblem för framtiden. Vi måste också se över de statliga intäkterna från spel om pengar och se till att de är i linje med samhällskostnaderna.” Säger Johannes Bergkvist från jämförelsesajten casino utan svensk licens.

Det är tydligt att spelproblem leder till stora samhällskostnader, och de beräknade kostnaderna för 2021 översteg de statliga intäkterna från spel om pengar. Därför är det viktigt att samhället satsar på förebyggande åtgärder för att bekämpa spelproblem.

Läs mer

“Skilda världar” som enade folket

Fem dagar i veckan, varje vecka. Så ofta bänkade sig svenska folket framför TV4 under slutet av nittiotalet för att njuta av dramaserien “Skilda...

Adeline Mede har blivit storasyster

Adeline Mede har gått från att vara Petra Medes enda barn, till att bli storasyster. I somras föddes lillasyster Paula, säkert en fantastisk upplevelse...

Bun Meat Bun – den folkkära hamburgerbarens comeback

Kommer du ihåg när McDonalds öppnade i Sverige? Troligen inte, det var år 1973! En Big Mac kostade 4,75 kr och på den tiden...

Det goda samhället – nättidning

Det goda samhället är en nättidning/blogg. Tidningen har sin bakgrund och upprinnelse från tankesmedjan “Den nya välfärden”. Tidningens motto kan kanske uppfattas som lite...

Hur långa längdskidor ska man ha?

När det gäller längdskidor kan man diskutera hur långa de ska vara för att man ska kunna åka bra. Men det finns en generell...